vand

Planlagte arbejder i 2021

  • Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand.
  • Ingeniørfirmaet Rambøll bistår med undersøgelser og ekspertise.
  • Når der er fundet et egnet sted til boring skal der også nedgraves en vandledning der kan forsyne vandværket med råvand.
  • Undersøgelse af mulighederne med elektroniske (fjernaflæste) målere.

 

 

Vanddråbe