vand

Odense d. 12. marts

 

Generalforsamlingen
er aflyst!

Kære andelshavere,
I går tog regeringen en række yderligere initiativer
med henblik på at begrænse udbredelsen af Corona-virus.
I forlængelse heraf aflyser vi generalforsamlingen, som var planlagt til den 26. marts.
Vi vender tilbage med en ny dato for generalforsamling
når det skønnes forsvarligt!

Pbv
Lena Huus