vand

 

Det er nu almindeligt kendt at der flere steder er pesticidrester i vores grundvand.


Sprøjtegift i drikkevandet er så stort et problem, at mange vandværker bliver nødt til at blande forurenet vand med rent vand for at komme under grænseværdien.
Alene på Fyn er der blevet fundet sprøjtegift i 256 drikkevandsboringer i løbet af de seneste fem år.

 

Der er i Fraugde – Over Holluf ikke umiddelbar risiko ved at drikke vandet fra vandhanen..

 

Se mere her...