vand

Fraugde d. 22. April

Generalforsamling i Fraugde Over Holluf Vandværk godkender fremtidsplaner

På den ordinære generalforsamling i Fraugde Over Holluf Vandværk den 17. april 2024, blev det besluttet at fortsætte planerne om overdragelse af vandværket til Vandcenter Syd. Dette skridt kommer efter en velovervejet afstemning blandt andelshaverne, der nu giver grønt lys for at gå videre med overdragelsesprocessen.

Bestyrelsen vil nu indlede en grundig afklarings- og planlægningsfase for at håndtere detaljerne vedrørende overdragelsen. Dette arbejde vil omfatte en række forhold, der skal afklares for at sikre en glidende overgang til Vandcenter Syd.

Når disse forberedelser er afsluttet, vil der ifølge selskabets vedtægter blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Her vil andelshaverne træffe den endelige beslutning om overdragelsen og den formelle nedlæggelse af vandværket. Det forventes, at overdragelsen vil blive gennemført ved årsskiftet 2024/2025, hvilket vil falde sammen med afslutningen på årsregnskabet.

Yderligere information og opdateringer om planlægningsprocessen vil blive tilgængelige i takt med, at forberedelserne skrider frem.

 

Indfrielse af gældsbreve

Tilbage i 1982 havde vandværket brug for kapital tilførsel, i den forbindelse blev andelshaverne bedt om at indbetale kr. 1500,- pr. andelshaver.
Som bevis herfor blev der udstedet et gældsbrev.

Disse gældsbreve ønsker vandværket nu at indfri.

Indfrielse kan ske ved at aflevere det originale gældsbrev samt bankkonto i postkassen hos Anette Kottal, Østparken 109. Indfrielse skal være gennemført i 2024.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen