vand

Årsberetning

Året har været præget af projektet omkring fraugdebækkens tilblivelse.

Efter oversvømmelsen i juledagene 2016 hvor vandværkets grund blev oversvømmet endnu en gang, kom der skred i forhandlingerne med kommunen omkring en afhjælpning af problemet.

Så det var med stor glæde at Odense Kommune meddelte vandværket at projektet ville blive realiseret i 2016..

Et projekt fra 2008 blev hevet op af skuffen og støvet af,

pengene blev rejst så bækken kunne realiseres.

Torben Bille Brahe fra Fraugdegaard har afgivet jord, til den del af bækken

der løber mellem vandværkets grund og Fraugdegaards jorde.

Mange møder har været holdt og grundejerne langs Fraugde Byvejs sydside har ligeledes været indkaldt, så bækkens forløb kunne forhandles på plads.

 

 

Hurtigt sendte kommunen projektet i udbud - TC anlæg vandt opgaven og har udført projektet med stor professionalisme..

Meget jord er udgravet og flyttet og resultatet blev en ca. 800m lang bæk med et samlet fald på ca. 4. meter.

En bæk som forskønner landskabet og bliver vandværkets redning i forhold til at lede vand væk fra området.

En stor tak til Odense Kommune, Fraugdegaard, TC-anlæg og naboer til vandværket som fik det hele til at lykkes…

Vandværket har ikke haft udgifter til selve projektet med bækken, men har måttet omlægge ledninger til råvand fra vore boringer og flyttet nogle el-kabler.

Samtidig er de projekter som har været i støbeskeen til holde overfladevand væk fra vandværksgrunden blevet gemt væk igen.

Det er dejligt at kunne bruge vandværkets midler på at skaffe vand til forbrugerne og ikke holde vand væk fra grunden…:o)

 

 

Selvom projektet med bækken fyldte meget i 2016 blev der også tid til andre opgaver som bl.a. udskiftning af målere. Der skiftes i øjeblikket 150 målere om året hvilket vil fortsætte indtil vandværket skønner det rentabelt at gå over til elektroniske og fjernaflæste målere.

Der blev også lagt nye ledninger til råvand i forbindelse med udgravning til bækken.

Den gamle fælles-ledning fra boringerne er voldsomt tilstoppet og meget svær at rengøre.

Der er stadig en del forespørgsler på vand til byggeprojekter i vandværkets opland. Vandværket budgetterer ikke med store
indtægter men bliver naturligvis glade hvis der kommer flere byggeprojekter til området. Det giver mulighed for yderligere
investeringer i fremtiden.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for
samarbejdet i det forløbne år.