vand

Årsberetning

Vandværket i tal 2019
Fraugde- Over Holluf Vandværk forsyner 920 brugere og der har været en tilgang på 33 brugere i 2019.
Vi har pumpet ca. 90.000 m3 ud i 2019 mod 96288 m3 i 2018.

 

Årets gang på vandværket
Vandværket har i 2019 kørt godt uden de store problemer.
Vi har fået nedlagt boring 5 som ikke længere kunne bruges pga. forurening,
Vi har haft tilsyn fra Odense Kommune og alt er som det skal være.

De grønne områder omkring vandværket er blevet ryddet og ordnet så det ser pænt ud og er lettere at holde.

Da det gamle tag på vandværket var slidt op, har vi fået en tømrer til at lave et nyt tag.

    Tag på vandværket

 

Vandkvaliteten
Som de fleste sikkert ved, er pesticiderne stadig en trussel mod vores drikkevand. Vi er derfor nødt til at søge efter en ny kildeplads til etablering af ny boring.

Pesticider i vand
Vi har i den forbindelse bedt Rambøll hjælpe os med at kortlægge hvor de bedste områder for boring vil være.

 Boring efter vand

Boring efter vand


Rambøll har udarbejdet en rapport som vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
Der er desuden blevet vedtaget ny lov om, at vi i fremtiden, sammen med kommunen, skal aftale større BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) med lodsejerne, omkring alle boringer i Danmark.
Dette skal være med til at beskytte vores grundvand mod yderligere nedsivning af pesticider.

 

Miliegræsset
I 2019 er der påbegyndt opførelsen af nye boliger i Miliegræsset.
Når byggeriet er færdigt, vil der være opført 101 nye boliger. Alle boligerne opføres i 2-plan.
3-værelses på 68,3 m2, 4-værelses på 89,9 m2 og 5-værelses på 115,3 m2.

Luftfoto miliegræsset Miliegræsset 2019
Byggeriet går hurtigt. Mange af boligerne er allerede klar og mange nye beboere er flyttet ind.
Dette betyder også en betydelig ekstra indtægt til vandværket.

 

Kurser
Bestyrelsen deltager løbende i kurser, hvilket vi også har gjort i 2019.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og bestyrelsen vil takke alle andelshavere og minde om vores hjemmeside på www.fraugdevand.dk


PBV Lena Huus