vand

Årsberetning

  

Vandværket i tal 2018
Vandværket har kørt godt i 2018 og vi har ikke haft store udfordringer som reparationer og lignende.
Fraugde- Over Holluf Vandværk forsyner 887 brugere og der har været en tilgang på 6 brugere i 2018.
Vi har pumpet 96288 m3 ud i 2018 mod 92148 m3 i 2017.


Vandkvaliteten
Vores største fokus er igen på pesticider i vores drikkevand. Vi er stadig underlagt skærpet tilsyn fra kommunen, hvilket vil sige et øget antal vandprøver, da vores
indhold af Desphenyl-Chloridazon gennem året, i nogle tilfælde, har ligget en anelse over grænseværdien. De seneste prøver har dog været fine og ligger under grænseværdien.
Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af en sprøjtegift man har brugt til roemarker i perioden 1964 – 1996. Da jordforholdende har stor indflydelse på hvor
lang tid det tager for pesticider at nå vores grundvand, kan vi ikke vide hvad fremtidsudsigterne er, hverken for Desphenyl-Chloridazon eller andre pesticider.

 

Regeringen arbejder på ny lov om beskyttelse af vores grundvand i Danmark. Der vil evt. komme lov om større sprøjtefri zoner omkring boringer, men vi afventer det endelige resultat og samtidig arbejder vi på at finde et sted til
en ny boring. Vi har udtaget vandprøver forskellige steder, men har endnu ikke fundet en egnet kildeplads.
Vi forventer at finde en permanent løsning i løbet af 2019/2020, da vi ønsker at bevare vores vandværk og levere godt vand til konkurencedygtige priser til forbrugerne. 

 Der udtages vandprøver på vandværket

 

 
 

Inspicering af rentvandstank
I starten af 2019 har vi fået inspiceret vores drikkevandstank. Vi havde besøg af et team fra JH DYK, som er et firma med speciale i inspicering af drikkevandstanke i drift. Teamet bestod af 3 mand, hvoraf to dykkede på skift.
Klargøring af udstyr tog ca. en time, da der var stor fokus på hygiejne. Alt, både udstyr og dykkere, blev desinficeret før adgang til tanken.

 

Dykker desinficeres før adgang til rentvandstanken

 

 

Dykker på vej op efter dykning i rentvandstanken

Under dykningen kunne vi følge med fra en skærm i bilen og se hvordan tanken har det.
De var meget omhyggelige og arbejdet tog det meste af dagen. De støvsugede bunden for kalk og resultatet er at vores rentvandstank er i god stand og at der ikke var nogen bemærkninger.

 

Kurser
Bestyrelsen deltager løbende i kurser. I 2018 har Søren og Lena deltaget på kursus om den nye persondatalov som trådte i kraft i 2018 og vi har lavet kontrakt med Vand Center Syd på korrekt håndtering af vores data.

Desuden har Per og Lena har deltaget på hygiejnekursus.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde og bestyrelsen vil takke alle andelshavere og minde om vores hjemmeside på www.fraugdevand.dk

PBV Lena Huus