vand

TEMA: Pesticidrester i drikkevandet

Det er nu almindeligt kendt at der flere steder er pesticidrester i vores grundvand

Sprøjtegift i drikkevandet er så stort et problem, at mange vandværker bliver nødt til at blande forurenet vand med rent vand for at komme under grænseværdien.

Alene på Fyn er der blevet fundet sprøjtegift i 256 drikkevandsboringer i løbet af de seneste fem år.

Ifølge en opgørelse, som Geus har lavet for Miljøstyrelsen, fik 126 vandværker i 54 danske kommuner vand fra en eller flere forurenede drikkevandsboringer, hvor indholdet af sprøjtegift var højere end tilladt.

 

Særligt slemt på Fyn

Vandværkernes brancheorganisation, Danva, kender ikke omfanget, men ifølge seniorkonsulent Claus Vangsgård er det en metode, der bliver anvendt mange steder.

- Jeg vil tro, at rigtig mange vandværker bliver nødt til det. Især på Fyn, hvor mange vandværker er hårdt ramt af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon, siger Claus Vangsgård og fortsætter:

- Vi vil helst anvende vand uden rester af sprøjtegift, men verden er nu engang skruet sådan sammen, at mange bliver nødt til det.
Vandværkerne holder indholdet af sprøjtegift så lavt som muligt og forsøger at finde rene drikkevandsboringer.

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

Når man finder sprøjtegift i grundvandet, er det derfor ikke altid klart, hvor giften kommer fra.

Mange af de sprøjtegifte, som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for mange år siden og er blevet ulovlige i dag.

 

Sidste skud på stammen…

Et nyt og ukendt stof (registreret i drikkevand) er dukket op i vandboringer på Sjælland og mindst to steder på Fyn.

Det drejer sig om stoffet Dimethylsulfamid (DMS).

Stoffet er hidtil ikke set i dansk drikkevand og er ikke det samme som stoffet desphenyl-chloridazon, der sidste år forårsagde lukninger af flere fynske værker.

 

Historie:

 

August 2017:
Det hidtil ukendte pesticid-rest Desphenyl Chloridazon (DPC) er fundet i boringer i Esbjerg og Slagelse og har lukket to vandværker på Fyn.

 

Oktober 2017:
Miljøstyrelsen er af flere omgange blevet advaret om DPC, uden det førte til test af drikkevandet. DPC observeres nu i mange vandboringer på Fyn.


December 2017:
Det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol, er ifølge forsøg i Varslingssystemet for Pesticider, VAP, ved at sive ned til grundvandet.


Marts 2017:
Det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol er fundet udbredt i den såkaldte grundvandsovervågning. Det viser et nyt notat fra Miljøstyrelsen.


Marts 2018:
En ny opgørelse viser at DPC er den hidtil største enkeltforurener af drikkevandsboringer. Hver tiende af i alt 1698 undersøgte drikkevandsboringer har for højt niveau af pesticid-resten. Det fastslår et notat fra forskningsinstitutionen GEUS.


Juni 2018:
Stoffet Dimethylsulfamid (DMS) lukker flere vandboringer i hovedstaden og enkelte boringer på Fyn.

 

Hvad sker der lokalt:
Fraugde - Over Holluf Vandværk har foreløbigt lukket én boring som følge af stoffet DPC.
De øvrige to boringer har rigeligt med vand – men indholdet af DPC er i den høje ende.
Vandværket foretager i øjeblikket vandanalyser på kendte og ukendte vandboringer i området for at finde en ny kildeplads med rent vand..

fraugdebaekjpg