vand

TEMA: Blødgøringsanlæg – Kalk i vandet

Der er flere forskellige metoder, der kan bruges til at fjerne kalken og dermed gøre drikkevandet blødt.

Blødgøring fjerner calcium (kalk) fra vandet, og ionbytning og nanofiltrering fjerner også magnesium fra vandet.

Ifølge Naturstyrelsen er central blødgøring kun relevant, når vandets hårdhed over 15 dH.Hvilken metoden skal I vælge?
Det afhænger af hvor mange kubikmeter vand I udpumper og om økonomi.
Nogle metoder blødgøre ikke vandet, men ændrer i stedet kalkens struktur, så kalken ikke skulle sætte sig i installationen.

Andre metode virker kun midlertidig, og kalken vil vende tilbage til sin oprindelige struktur efter et stykke tid.Hvordan vedligeholder man anlægget?
De fleste anlæg kører automatisk, men det kræver, at personalet er uddannet og kan føre tilsyn med at de kemikalier, der tilsættes.Hvad koster det?
Prisen varierer alt efter metode og anlæggets størrelse.

Blødgøring af vand ved hjælp af kalkfældningsmetoden – ionbytning eller nanofiltrering – kan være gavnligt for samfundsøkonomien. Gevinsten afhænger af om procesvandet skal renses på et rensningsanlæg, eller om det kan udledes til dræn eller direkte i havet.

Vandværket skal regne med højere energiforbrug samt CO2-udslip.

For forbrugerne er de direkte gevinster, at installationer og vaskemaskiner, el-kedeler osv. holder længere, og at energiforbruget bliver mindre.Forskellige metoder til blødgøringMagnetisk behandling
Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på den krystalform, som CaCo danner ved udfældning. Normalt udfældes det som calcit.

Efter magnetisk behandling vil CaCo udkrystallisere som aragonit. Vandet bliver ikke blødere, men kalken er mindre tilbøjelig til at danne belægninger.

Der er vandværker, der bruger magnetisk behandling – men der er ingen entydig dokumentation for at det virker.Ultralyd og pulserende strøm
Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på størrelsen af de dannede partikler, så der sker en homogen kimdannelse, hvor krystaller, som udfældes i en opløsning, forsætter med strømningen i stedet for at sætte sig fast på overflader.

Igen bliver vandet ikke blødere, men kalken mindre tilbøjelig til at danne belægninger.

Der er vandværker, der bruger ultralydsanlæg – men der er ingen entydig
dokumentation på at det virker.Pelletmetoden (pelletreaktor)
Råvandets kalkindhold udfældes, når der tilsættes natriumhydroxid (NaOh).

Kalken udfældes på fint sand, der svæver i vandet og danner små kugler. Ved denne kalkudfældning blødgøres vandet til en hårdhedsgrad på ca. 6 – 8dh. Vandet blandes dernæst med råvand for at få den ønskede hårdhedsgrad, og vandet beluftes og tilsættes eventuelt kuldioxid for at fjerne et evt. overskud af natriumhydroxid.
Der ændres ikke på på vandets indhold af magnesium og fluorid.

Kalkfældningsmetoden er ”investeringstung” og anses kun at være relevant for større vandværker.Nanofiltrering (membran)
Metoden kan bruges på store og små anlæg. Anlægget kan opbygges i moduler og køre i paralleldrift.

Metoden kræver en del vedligehold og rensning med kemikalier – og membranerne skal udskiftes med ca. syv års mellemrum.

Nanofiltrering er ikke udbredt i Danmark. I Sverige er metoden særligt udbredt, de steder, hvor der bruges overfladevand fra søer, fordi metoden også kan fjerne organisk stof (NVOC).

Se mere her:
www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2019/10/katalog-om-bloedgoering_24102019.pdf

www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2017/01/161112_danwatec_blodgoring_af_drikkevand.pdf

fraugdebaekjpg