vand

Regulativ for vandværker i Odense Kommune

Dette regulativ er udfærdiget af Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune, som repræsenterer følgende vandforsyninger: Allesø Vandværk, Bellinge Vest Vandværk, Bellinge Øst Vandværk, Brændekilde Vandværk, Davinde Vandværk, Fangel Vandværk, Fraugde-Over Holluf Vandværk, Højby Vandværk, Lindved Vandværk, Næsby Vandværk, Søhus Vandværk, Tarup Vandværk og VandCenter Syd.


Regulativet er godkendt af byrådet i Odense Kommune den 27. januar 2016. Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

For vandværker med hjemmeside er regulativet tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan udskrives.