vand

Planlagte arbejder i 2019

  • Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand.
  • Ingeniørfirmaet Rambøll bistår med undersøgelser og ekspertise.
  • Når der er fundet et egnet sted til boring skal der også nedgraves en vandledning der kan forsyne vandværket med råvand. Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført hygiejnekursus.
  • Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og efterses.
  • Rengøring af råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket.
  • Servicering af filteranlæg, herunder demontering og rensning af samtlige ventiler
  • Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og giver overblik over driftsrutiner.

 

 

Vanddråbe