vand

Planlagte arbejder i 2019

 • Ændring af indvindingsstrategi på baggrund af intensiverede undersøgelser
 • Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand
 • Udskiftning af ca. 300 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen
 • Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og efterses
 • Sløjfning af vandværkets boring 5
 • Rengøring af råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket
 • Servicering af filteranlæg, herunder demontering og rensning af samtlige ventiler
 • Forskønnelse af grønne områder omkring vandværket
 • Nyt tag på vandværket
 • Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og giver overblik over driftsrutiner
 • Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført hygiejnekursus