vand

Planlagte arbejder i 2017

  • Udskiftning af ca. 150 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen
  • Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og efterses.
  • I driftssætning af vandværkets boring 5.
  • Ny råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket så de kan serviceres uafhængigt af hinanden. Dette giver mulighed for at foretage individuel service på boringerne så vi ikke er tvunget til at stoppe produktionen og købe vand udefra.
  • Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og giver overblik over driftsrutiner.
    Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført kursus i hygiejne, prøveudtagning og vandværksdrift.
  • Ændring af indløb på vandværk i forbindelse med etablering af ny råvandsledning. Flytning af blæsere, målere m.m. samt ændring af installationer.