vand

Regnskab og Budget

           
 

Regnskab

Budget

Regnskab

 

Forskel

 

2019

2020

2020

 

2020

           

Indtægter:

         

Salg af vand

560.496

538.168

536.500

 

-1.668

Fast afgift

358.620

368.000

386.892

 

18.892

Målerafgift

89.375

92.000

92.425

 

425

Pulsmåler

62

0

100

 

100

Byggevand

702

0

351

 

351

Renter

0

0

0

 

0

Tilslutninger

475.551

0

4.617

 

4.617

Andre indtægter

39.509

0

0

 

0

I alt

1.524.314

998.168

1.020.885

 

22.717

           

Omkostninger

         
           

Køb af eksternt vand

0

15.000

64.448

 

49.448

Lønninger, kurser, kørsel

90.015

104.500

72.643

 

-31.857

Vandprøver

48.996

50.000

34.044

 

-15.956

Vandspild/ Vandskat

0

10.000

0

 

-10.000

Ledningsregistrering

7.583

10.000

425

 

-9.575

Målerudskiftning

20.688

40.000

13.235

 

-26.765

Reparation af værk og boringer

198.682

150.000

120.795

 

-29.205

Reparation af ledningsnet/IT-registrering

40.242

30.000

39.160

 

9.160

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer

42.221

62.500

68.942

 

6.442

Elforbrug

35.279

40.000

35.087

 

-4.913

Vedligehold udenomsarealer

46.048

35.000

64.883

 

29.883

Gebyrer og renter

30.294

25.000

33.763

 

8.763

Kontorartikler og telefon

4.838

6.000

10.599

 

4.599

Generalforsamling/møder

20.724

25.000

15.105

 

-9.895

Serviceaftaler

71.921

72.000

74.692

 

2.692

Kontingenter

8.494

8.500

8.592

 

92

Revisor

8.900

8.900

9.100

 

200

Afskrivning på ledningsnet

7.671

-26.287

-26.382

 

-95

Afskrivning på EDB

1.343

700

896

 

196

Afskrivning på værk og boringer

142.316

139.328

139.328

 

0

Afskrivning på installation i værk

143.966

143.109

143.109

 

0

Tab debitorer

3.616

0

1.372

 

1.372

Diverse

-2.075

10.000

15.369

 

5.369

Omkostninger ialt

971.763

959.250

939.206

 

-20.044

 

 

 

 

   

Årets resultat

552.551

38.918

81.679

 

42.761

 

 

 

Balance pr. 31 december 2020

         

Aktiver

Note

 

2019

2020

         
         

Anlægsaktiver

       
         

Grund

1

 

580.400

580.400

Anlægsværdi, værk og boringer

1

 

1.422.861

1.283.533

Ledningsnet

1

 

3.512.654

3.355.305

Tilslutninger ledningsnet

1

 

-5.876.770

-5.715.520

Installation i værket (20år)

1

 

761.213

667.368

Installation i værket (10år)

1

 

214.397

165.133

EDB- system

1

 

0

3.712

         
     

614.755

339.931

         

Omsætningsaktiver

       
         

Sydbank aktionærkonto

   

0

0

Danske Bank 216-3837

   

5.868.453

5.943.568

Aktier

   

0

0

Tilgodehavende

   

1

923

Forudbetalt leje

   

11.440

12.769

Periodiseringer

   

4.644

35.000

Moms tilgode

   

0

0

         
     

5.884.538

5.992.259

         

Aktiver i alt

   

6.499.293

6.332.190

         

Passiver

       
         

Egenkapital

       

Overført resultat

2

 

4.441.595

4.994.147

Kildefond

   

367.187

367.187

Årets resultat

   

552.551

81.679

         

Egenkapital i alt

   

5.361.334

5.443.012

         
         

Gæld kreditorer

   

4.334

22.231

Skyldig vandafgift

   

289.248

299.739

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag

 

8.229

16.458

Skyldig moms

   

584.389

233.252

Gældsbreve

   

220.500

217.500

Skyldige omkostninger

   

31.260

99.998

         

I alt

   

1.137.959

889.178

         

Passiver ialt

   

6.499.293

6.332.190

 

 

Noter

               
 

Anskaffelser

Tilgang

Kostpris

Afskrivninger

Årets

Afskrivninger

Bogført

Note 1 anlægsaktiver

primo 2020

i året

31.12.2020

primo 2020

afskrivninger

31.12.2020

31.12.2020

           

 

 

Grund

580.400

 

580.400

0

 

0

580.400

Værk og boringer 20 år

3.287.024

0

3.287.024

1.864.163

139.328

2.003.491

1.283.533

Ledningsnet 40 år

6.293.952

0

6.293.952

2.781.298

157.349

2.938.647

3.355.305

Tilslutninger ledningsnet 40 år

-7.345.490

-22.481

-7.367.971

-1.468.720

-183.731

-1.652.451

-5.715.520

Installation i værket 20 år

1.876.906

0

1.876.906

1.115.693

93.845

1.209.538

667.368

Installation i værket 10 år

1.768.506

0

1.768.506

1.554.109

49.264

1.603.373

165.133

EDB-system 5 år

129.051

1.690

130.740

129.051

-2.022

127.028

3.712

           

 

 

Anlægsaktiver i alt

6.590.349

-20.791

6.569.557

5.975.594

254.033

6.229.626

339.931

               
               
               
               

Note 2

             
               

Saldo pr. 01.01.20

4.994.147

           

Kildefond

367.187

           

Årets resultat 2020

81.679

           
               

Saldo pr. 31.12.20

5.443.012

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk

                                           

Forudsætninger:

2020

2021

2022

                                   

Antal forbrugere

920

920

920

                                   

m ³ vand

90.448

90.448

90.448

                                   

Fast afgift

400

400

400

                                   

Målerafgift

100

100

100

                                   

Pris pr. m³ vand

5,95

5,95

5,95

                                   

Byggevand

510,00

510,00

510,00

                                   

Total nye tilslutninger

0

0

0

                                   
                                           

Indtægter: salg af vand

538.168

538.168

538.168

                                   

Fast afgift

368.000

368.000

368.000

                                   

Målerafgift

92.000

92.000

92.000

                                   

Byggevand

0

0

0

                                   

Tilslutninger / anlægsbidrag

0

0

0

                                   
                                           

I alt

998.168

998.168

998.168

                                   

Omkostninger

                                         

Køb af eksternt vand

15.000

15.000

15.000

                                   

Lønninger

95.000

95.000

90.000

                                   

Kurser

8.000

8.000

8.000

                                   

Kørselsgodtgørelse

1.500

1.500

1.000

                                   

Vandprøver

50.000

50.000

50.000

                                   

Vandspild / Vandskat

10.000

10.000

10.000

                                   

Ledningsregistrering

10.000

10.000

10.000

                                   

Målerudskiftning

40.000

40.000

40.000

                                   

Reparation/vedligehold af værk og boringer

150.000

150.000

125.000

                                   

Reparation af ledningsnet

30.000

30.000

30.000

                                   

Ejendomsskat

19.000

19.500

20.000

                                   

Elforbrug

40.000

40.000

40.000

                                   

Afløbsbidrag

35.000

35.000

35.000

                                   

Udenomsarealer

35.000

35.000

30.000

                                   

Papir og kontorartikler

1.000

1.000

1.000

                                   

Telefon og internet

5.000

5.000

5.000

                                   

Gebyrer og renter

25.000

10.000

10.000

                                   

Generalforsamling/møder

25.000

25.000

25.000

                                   

Diverse Udgifter

10.000

10.000

10.000

                                   

Serviceaftaler

72.000

73.500

75.000

                                   

Forsikringer

8.500

8.700

8.700

                                   

Kontingenter

8.500

8.500

8.500

                                   

Revisor

8.900

9.000

9.100

                                   

Afskrivninger værk/boringer, 5% / 2,5%

139.328

139.328

239.328

                                   

Afskrivninger ledningsnet, 2,5%

157.350

157.350

157.350

                                   

Negative afskrivninger ledn.net

-183.637

-183.637

-183.637

                                   

Afskrivninger i værk 20 år, 5%

93.845

93.845

93.845

                                   

Afskrivninger i værk 10 år, 10%

49.264

49.080

49.080

                                   

Afskrivninger EDB, 20 %

700

1.400

1.400

                                   

I alt

959.250

947.066

1.013.666

                                   

Årets resultat

38.918

51.102

-15.498

                                   

 

 

 

Investeringer

2020

2021

2022

Prøveboring

200.000

   

MRS

250.000

   

Boring

700.000

   

Rør

 

2.800.000

 

Tilslutninger ledningsnet

0

0

0

I alt

1.150.000

2.800.000

0

 

 

 

 Ladelsespåtegning