vand

Fraugde- Over Holluf Vandværks historie

Tirsdag den 7. januar 1947, blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsselskabet Fraugde V/V. En kreds af Fraugdes beboere vedtog her at oprette Fraugde Vandværk.

Til bestyrelsen blev følgende valgt: Vogmand Erik Skjødt, mælkemand Alfred Garbøl, vognmand Christian Bengtson, maler Alfred hansen og murermester Børge Christensen.

Til suppleanter valgtes: Tømrermester Aage Henning og repræsentant C Jensen. Købmand Chr. Madsen og kommunekasserer Jul Johansen.

Det blev vedtaget at begynde borearbejdet så snart at frosten var af jorden og udbygningen fremmes så meget som forholdene tillader det, Den 26. februar blev man enige om, at det var en fordel at få Over Holluf med, og derfor blev der udpeget 2 fra Over Holluf. Der blev indbudt til et møde med dem på Cafeen den 6. marts, og navnet blev ændret til Fraugde- Over Holluf Vandværk.

Som repræsentanter fra Over Holluf valgtes: Einar Nielsen-Skovholt og V Garde.

Der var problemer med at få materialerne, dette kan læses ud af protokollen; men den 19 december blev man enig om at opslå stillingen som værkpasser og opkrævning af vandafgifterne.

Som første værkpasser og opkræver var cykelhandler C M Hansen. Selve vandværket og ledningsnettet blev udført af D.E.C. og det kostede 91.000 kr. Opkrævning af vandafgiften var 2 kr. pr. hane det 1. år.

Prisen for vand var i 1956 var 7 kr for 1. hane og 5,50 kr for lejehane. Plovfabrikken betalte dengang 325 kr.

I 1957 blev værket udvidet med en ny vandbeholder , den blev lavet for 2574 kr. Dengang var der problemer med havevandingen, og det blev vedtaget, at havevanding kun måtte finde sted mellem kl. 5.00 og til kl. 6.00 og mellem kl. 19.30 og kl. 21.00.

Ud fra protokollerne kan man se at der ikke har været de store problemer med vandværket.I 1958 stod der i protekollen, at der ikke var mødt mange, og der var også fraværelse af bestyrelsesmedlemmer.

Til generalforsamlingen i 1963 var der kun mødt 5 bestyrelsesmedlemmer, og årene 1964 og 1965 kun bestyrelsen.

Interessen for vandværket steg dog hen i firserne, da vi foretog en gældsanering, samt vi fik en forurening af en boring.

For at imødegå forurening fremover, blev det besluttet at lave nye boringer oppe på Fraugdegårds marker. Der er etableret 3 boringer på marken, og med disse er vi sikret vandforsyning i mange år fremover.

Løbende er vandværket blevet renoveret og ledningsnettet er blevet udskiftet, og der er lagt nye hovedledninger til Over Holluf og ud i enden af østparken, så der ikke skulle være det store trykfald på nettet.

Vandforbruget er også faldet, i 1982 blev der pumpet 113.353 m3 vand ud til forbrugerne.Efter vi har fået målere på, samt at ledningsnettet er renoveret har vi i 1995 et vandforbrug på 56.242 m3.

I 1995 blev selve vandværket moderniseret, og her blev der installeret et nyt trykstyringsanlæg, samt nye pumper.

Igen i 2008 måtte vandværket gennemgå en total renovering for at imødekomme et øget forbrug pga. øget byggeaktivitet i området.

I dag forsyner vandværket knap 900 forbrugere og udpumper ca. 85.000m3 årligt.

 

 

Fraugde- Over Holluf's bestyrelse fra 1947 - 2017

 

Best.medl. Start  Stop
Alfred Hansen 1947  1973 
Chr Bengtson 1947 1973
Børge Christensen 1947 1966
V Garde 1947 1953
Einar Skovholt 1947 1953
Peter Andersen 1973 1976
Vagner Andersen 1976 1980
Erik Hansen 1976 2003
Kristian Korsager 1977 2009
Herluf Larsen 1977 1995
Henry Kobborg 1978 1982
Knud Top Christensen 1980 1989
Ole Bækgaard 1982 1983
Flemming Rødtnes 1982 1991
Jørgen Nielsen 1983 2012
Gunner Johansen 1992 1994
Knud Top Christensen    2002 2005
Gunner Johansen 1999 2005
Flemming Rødtnes 2005 2009
Søren Blomster 2005 2016
Morten Hassø 2007 2009
Anette Kottal 2007  
John Bergquist 2009 2017
Allan Boje 2009 2017
Henrik Bau 2012 2014
Per Antoni 2014  
Kim Nielsen 2014  
Søren Panduro 2016  2018
Lena Huus 2017  
Søren Blomster 2018  


  
   

Formænd Start   Stop
Erik Skjødt 1947 1976
Peter Andersen 1976 1980
Svend Aage Johansen   1980 1982
Knud Top Christensen 1982 2002
Kristian Korsager 2002 2009
Søren Blomster 2009 2016
John Bergquist 2016 2017
Lena Huus 2017  

 

 

Kasserer Start   Stop
Alfred Garbøl 1947 1953
Gunnar Petersen 1953 1991
Flemming Rødtnes        1991 1994
Gunner Johansen 1994 2005
John Kaldahl 2005 2007
Anette Kottal 2007