vand

Generalforsamling i Fraugde Fritidshus

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget 2017-2019
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg er:  


   
 7. Valg af suppleanter, på valg er:


 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
      

 


John Bergquist  (modtager ikke genvalg)
Anette Kottal  (modtager genvalg)
Alan Boje  (modtager ikke genvalg)

Niels M. Hansen (modtager genvalg)
Henrik H. Hansen  (modtager genvalg