vand

Generalforsamling i Fraugde Fritidshus

 

Torsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget 2021-2023
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg er:  


 7. Valg af suppleanter, på valg er:


 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
      

 


Per Antoni (modtager genvalg)
Anette Kottal (modtager genvalg)


Niels M. Hansen (modtager genvalg)
Henrik H. Hansen  (modtager genvalg 

 

Bemærk: Det er kun andelshavere der har stemme- og valgret.
Forbrugere ved Fraugde - Over Holluf Vandværk er velkomne til at overvære generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Fraugde - Over Holluf Vandværk vært ved et let traktement.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 22. oktober 2021.