vand

Generalforsamling i Fraugde Fritidshus

 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget 2020-2022
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg er:  


   
 7. Valg af suppleanter, på valg er:


 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
      

 


Kim Nielsen (modtager genvalg)
Dennis Kipp (modtager genvalg)
Søren Blomster (modtager genvalg)

Niels M. Hansen (modtager genvalg)
Henrik H. Hansen  (modtager genvalg 

 

Bemærk: Det er kun andelshavere der har stemme- og valgret.
Forbrugere ved Fraugde - Over Holluf Vandværk er velkomne til at overvære generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Fraugde - Over Holluf Vandværk vært ved et let traktement.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 19. marts 2020.