vand

Fraugde- Over Holluf Vandværks bestyrelse

Anette     Thomas Madsen
Anette Kottal    Steen Brodersen   Thomas Madsen
Per   Kim   Dennis
Per Antoni   Kim Nielsen   Dennis Kipp

 

 

Formand: Steen Brodersen Østparken 58 30483450
Kasserer: Anette Kottal Østparken 109 28345205
Næstformand: Thomas Madsen Fraugde Byvej 18 40808479
Bestyrelsesmedlem: Dennis Kipp Fraugde Byvej 21  
Bestyrelsesmedlem: Kim Nielsen Over Holluf Vej 83  
Bestyrelsesmedlem: Per Antoni Fraugde Byvej 18  
Fakturaer, flytninger,
incasso m.m.
Administrations-
service Fyn A/S
Sanderumvej 16 70131900
Værkpasser:
(Tegninger, nye forbrugere, vandmålere)
    40808479